1caplcunHRWF (09.05.2017) – In de marge van de Universal Periodic Review(1) van de Filippijnen bij de Verenigde Naties te Genève hebben drie NGO’s ter verdediging van de Mensenrechten : Human Rights Without Frontiers (Mensenrechten zonder Grenzen – Brussel) FOREF-Europa (Wenen) en CAP Liberté de Conscience (Frankrijk), een parallel evenement georganiseerd op 8 mei 2017. Het betrof de situatie van twee Tjechische yogaleraars, Jaroslav Dobes en Barbora Plaskova, die sinds twee jaar opgesloten zijn in de gevangenis van de immigratiedienst van Bagong Diwa in Manilla.

Samenvatting van de feiten.

Op 7 oktober 2014 werden Jaroslav Dobes en Barbora Plaskova door de rechtbank van eerste aanleg van Brno (Tsjechische republiek) veroordeeld tot respectievelijk tien en negeneneenhalf jaar gevangenschap voor overtredingen die in hun land van origine tien jaar eerder zouden begaan zijn.

Barbora Plaskova, die moeder is van een jongen van drie, werd aangehouden op 14 april 2015 en Jaroslav Dobes, vader van een kind van vijf jaar oud, op 15 mei 2015. Hun paspoort werd in beslag genomen en ze hadden bijgevolg geen papieren.

Evenwel, op 21 mei 2015 (een week na de arrestatie van Dobes) heeft het Hooggerechtshof van Olomouc in appel beslist dat de uitspraak van de rechtbank van Brno ‘geannuleerd en herroepen’ was en dat de zaak teruggestuurd diende te worden naar « de rechtbank van eerste aanleg opdat deze een nieuwe beslissing zou nemen ».

Twee jaar later is nog altijd geen nieuw proces opgestart en er is geen enkel teken dat er een komt in de nabije toekomst.

Ondanks hun statuut van ‘vermoeden van onschuld’ hebben de Tsjechische autoriteiten het plan om hen te laten uitleveren niet verlaten en ze sporen de Filippijnse autoriteiten aan om ze in hechtenis te houden.

Getuigenis in beroep door de zuster van Babora Plaskova

Filippijnse en Tsjechische vertegenwoordigers hebben deelgenomen aan het  VN evenement in Genève, georganiseerd door de Franse NGO « CAP/Liberté de conscience (*). Mevrouw Gwendolyn Pimental-Gana, mensenrechtencommissaris van de Filippijnen, had een onderhoud met degenen die de twee professoren steunen. Een van hen was de zuster van Barbora Plaskova, die een heel aangrijpende getuigenis deed, waarbij ze specifiek het volgende verklaarde :

Barbora Plaskova is mijn biologische zuster. Ze is de meest toegewijde persoon die ik ken, en hierbij spreek ik niet enkel uit mij naam.

Barbora is afgestudeerd aan de Faculteit Filosofie. Ze is geslaagd voor staatsexamens voor de Tsjechische taal en literatuur, voor de Engelse taal en literatuur, voor psychologie en pedagogie.

Bij de aanhouding van Barbora heeft niemand zich bekommerd over het lot van haar jonge zoon, en niemand heeft eraan gedacht dat men voor hem diende te zorgen. Pas na anderhalf jaar opsluiting, bij het tweede bezoek van de Tsjechische ambassade, heeft men haar vragen gesteld over haar zoon. Maar zelfs dan heeft men haar geen enkele ondersteuning voorgesteld. Ze is nog altijd van hem gescheiden. Ikzelf, als psychologe en haar zuster, wordt gek bij de gedachte hoe ongelukkig zij beide moeten zijn. De persoonlijkheid van een individu krijgt hoofdzakelijk vorm tijdens de eerste levensjaren, en men heeft hen twee lange jaren, waarbij ze samen hadden kunnen zijn, ontstolen. Haar zoontje wordt binnenkort drie jaar. Mijn zuster heeft geen enkele verjaardag met hem kunnen vieren. Hij is van hand tot hand gegaan terwijl hij de sleutelfiguur in zijn leven verschrikkelijk miste. Zijn eerste woorden aan de telefoon vorige week, toen hij begon zinnetjes te vormen, waren : «  Mama, kom ».

Barbora heeft tijdens haar gevangenschap te lijden gehad van verschillende ziektes : ontsteking van een tandzenuw, een koliek van de galblaas, ontsteking van de uterus na een keizersnede, verschillende griepaanvallen en keelontstekingen. Er is geen medische verzorging in de gevangenis ; alles wordt behandeld met zout en water.

Onze ouders in Europa zijn er volledig onderdoor gegaan door de situatie van hun dochter en hun kleinzoon.

We hebben de hulp nodig van de Filippijnse autoriteiten, want zij alleen hebben de macht om mijn zuster vrij te krijgen

Mevrouw Gwendolyn Pimental-Gana, mensenrechtencommissaris van de Filippijnen, was er zich van bewust dat deze uiterst ingewikkelde situatie onmenselijk was en dat als gevolg hiervan de rechten van de kinderen van Barbora Plaskova en de Jaroslav Dobes ernstig met de voeten getreden werden. Ze heeft plechtig beloofd een maximale inspanning te leveren om dit probleem op te lossen

Tijdens zijn uiteenzetting heeft Willy Fautré, directeur van HRWF, concrete en realistische voorstellen geformuleerd die een kans maken een antwoord te bieden aan bepaalde terechte bezorgdheden van de Filippijnse en Tsjechische autoriteiten, en waarbij tegelijkertijd recht en menselijkheid gerespecteerd worden. Dit waren zijn aanbevelingen :

Om het vermoeden van onschuld van de twee Tsjechische burgers te respecteren ;

Om tijdelijke identiteitsdocumenten te bezorgen aan Barbora Plaskova et de Jaroslav Dobes ;

Om ze te bevrijden uit de gevangenis van het immigratiecentrum onder borg en/of onder voorwaarde om zich regelmatig aan te bieden bij de politie ;

Om dit administratief statuut te behouden zolang er geen nieuwe ontwikkeling is in hun rechtzaak in de Republiek Tsjechië.

(*) Moderator : Thierry Delval, algemeen directeur van CAP.

Sprekers

Ing. Filip Manek, PhD, Dokter in de wetenschappen

Kristyna Plaskova, psychologe

Martin Krajca, psycholoog

Willy Fautré, directeur van Human Rights Without Frontiers

Video : https://youtu.be/ueYeCFg_RL4

Inleiding tot de presentatie van HRWF :

 

 

Bron: http://hrwf.eu/philippines-u-n-human-rights-ngos-call-for-the-release-of-two-czech-citizens-from-the-manila-immigration-detention-center/

(1) http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx

Share This