Vragen over een Europese NGO FECRIS

NGO of GONGO1?

Deze brochure gaat over een NGO (niet-gouvernementele organisatie) die een samenwerkingsverband is van groepen met gelijksoortige doelstellingen en die nieuwe of traditionele religieuze groepen als doelwit heeft. De in dit document gepresenteerde feiten komen misschien onwaarschijnlijk over en dat is waarschijnlijk de reden dat dit onderwerp tot nu toe relatief onopgemerkt is gebleven. Wij vinden het belangrijk om deze feiten onder de aandacht te brengen van allen die de Europese democratische beginselen van vrijheid en tolerantie ten aanzien van religieuze overtuigingen hoog in het vaandel hebben – beginselen die het resultaat zijn van een lange en soms pijnlijke geschiedenis. Dat deze “NGO” bijna uitsluitend wordt gefinancierd door een Europese overheid is slechts een van de intrigerende feiten…

1) NGO: niet-gouvernementele organisatie, in tegenstelling tot een Gongo: Government Operated Non Government Organisation.

Translate »
Share This